posicom_showcase2_export

 

Pesten aanpakken en voorkomen met Posicom

Pesten curatief en preventief aanpakken!

Welkom op de website van Posicom

algemeen
Posicom gaat voor wederzijds respectvol gedrag. Niemand heeft het recht om te pesten, maar als het dan toch gebeurt, is het handig om te weten wat u / je kunt doen en Posicom kan daarbij helpen.

Veel mensen gebruiken nog het oude e-mailadres, dat niet meer werkt!!!!! Het goede e-mailadres vindt u hier bij contact.


 

Posicom heeft een gratis pesttest voor PO en VO, die u hier kunt downloaden.


individuele begeleiding bij pesten

fotos_website_002

Als u of uw kind wordt gepest... Lees meer...... 

Als u of uw kind pest of meeloopt bij pesten... Lees meer...

Als u als ouder wilt overleggen m.b.t. pesten... Lees meer...

Als u of uw kind niet wordt gepest, maar wel makkelijker met anderen wilt omgaan...Lees meer....  

Brugklastraining voor een zelfverzekerder overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs Lees meer...  

Ouders en kinderen van mijn eigen school in Weesp kan ik als therapeut helaas niet als cliënt aannemen om te voorkomen dat ik met twee Wilt u een ouderavondpetten op kom te zitten. Ik ben op deze school uiteraard wel aanspreekbaar in mijn rol als anti-pestcoördinator.ouderavond

congres
Wetenschappelijke theorie omtrent pesten aanpakken en voorkomen is belangrijk, maar hoe krijg je dit nu werkzaam in de praktijk? Lees meer...
 
Ouderavond over pesten en cyberpesten
Wilt u een ouderavond over cyberpesten & pesten organiseren, dan kan uiteraard ook. Lees meer...


workshop of studiedag pesten & cyberpesten

  • studiedag / workshop over pesten en cyberpesten voor leraren. Geaccrediteerd door het lerarenregister

  • tweedaagse nascholing "Pesten en therapeutische mogelijkheden" voor therapeuten/hulpverleners geaccrediteerd door vele beroepsverenigingen

  • Tweedaagse cursus tot anti-pestcoördinator voor leraren uit PO en VO, die de rol van anti-pestcoördinator op hun school willen vervullen. Geaccrediteerd door het  lerarenregister

  • Daarnaast kunnen leraren ook de door het lerarenregister geaccrediteerde training "Kinderen leren omgaan met conflicten" volgen.

Meer informatie over deze  workshops en trainingen kunt u hier lezen...


Adviegesprekken en begeleiding voor scholen m.b.t. pesten & cyberpesten
Posicom kan u adviseren en eventueel begeleiden met het aanpakken en zoveel mogelijk voorkomen van pesten & cyberpesten op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau. Posicom kan u helpen om aan de aankomende pestwet te voldoen. Lees meer...
 

 Observatie in en sparren over de klas / school
Posicom kan op uw school in uw klas(sen) de pedagogische sfeer komen observeren en daarna met u sparren. Zowel voor PO als VO. Lees meer...
 gastlessen n de klas
Posicom geeft gastlessen over pesten & cyberpesten voor PO, VO, MBO/HBO/universiteit. Lees meer... 

iStock_000010101288XSmall


Pesten op het werk
Voor pesten op de werkvloer kunt u ook bij Posicom terecht. Zowel scholen, bedrijven als (overheids)instellingen. Lees meer...Tips en bibliotheek 

Bij tips en bibliotheek vindt u heel veel actuele informatie over het voorkomen & aanpakken van pesten, websites, dvd, filmpjes, boeken, songs, pestprotocollen, preventieve en curatieve tips over aanpak pesten, cyberpesten, pesttest, readers, beoordelingen anti-pestmethodes en seo-methodes door NJI en ministerie van onderwijs, enz...  klik voor meer hier...Blog  en videoblogs
Wilt u weten wanneer er een blog is geschreven of op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van pesten? Volg Theo Klungers dan op twitter.  De al geschreven blogs vindt u hier.... 
De videoblogs vindt u hier...De pers

posicom-pers-foto-klein
 
Hier vindt u meer informatie voor de pers


 

Agenda open inschrijvingen........

Geen evenementen

© 1996 - 2017 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.