Herstelrecht / herstelgesprek bij pesten en / of een conflict

Wat is hersterecht / herstelgesprek?

Herstelrecht kent (nog) geen eenduidige definitie. Posicom definieert herstelrecht / herstelgesprek als volgt. Er is een dader en een slachtoffer. En deze "rolverdeling" wordt door beiden ook zo erkent. Door de actie(s) van de dader is schade ontstaan bij het slachtoffer. Dit kan lichamelijke en / of materiële schade zijn, maar vaak nog belangrijker ook emotionele schade. Indien dader en slachtoffer met elkaar om tafel zitten is het de bedoeling dat de schade door de dader wordt hersteld.


Voorbeeld: 

Sander heeft Pieter op weg naar school omver geduwd tijdens het fietsen. Pieter durft eigenlijk niet meer naar school. Sander heeft straf gekregen van school en van zijn ouders. Sander bedoelde het als een dolletje, maar beseft wel dat hij te ver is gegaan, maar dat Pieter met lood in zijn schoenen naar school gaat weet Sander niet.

 
Om de lucht te klaren kan herstelrecht / herstelgesprek ingezet worden, als beide partijen dit zien zitten. In ons voorbeeld Sander en Pieter. Belangrijk is, dat Sander zonder meer erkent verantwoordelijk te zijn voor zijn daad.

Als beide jongens om tafel willen zitten om de gebeurtenis te bespreken, kan Pieter vertellen wat het omver duwen door Sander met hem gedaan heeft. Niet alleen op dat moment, maar ook nu nog. Sander krijgt de kans zijn spijt te betuigen.

De bedoeling van het gesprek is, dat beide jongens weer met elkaar door één deur kunnen en elkaar weer als mens zien.

Daarnaast moet de groep dit gesprek psychologisch goedkeuren en daarover kan Posicom u tips geven om die "toestemming" te bewerkstelligen.

Posicom kan dit proces van herstelrecht / herstelgesprek faciliteren. 


Doelgroep:


dader-slachtoffer m.b.t. pesten, waarbij dader zijn/haar rol erkent.

Prijs herstelrechtgesprek:


120,-- euro per bijeenkomst van ongeveer een uur plus reiskosten.

Informatie:

kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact. Theo is o.a. mediator en partner bij het Mediationbureau.

Werkgebied:

door heel Nederland, uitgezonderd Zeeuws Vlaanderen.

Beschikbaarheid:

in overleg.  

Lezen over pesten

Praktische informatie om pesten aan te pakken vindt u in de reader "Van
pesten naar een wij-gevoel" voor ouders, leerkrachten en anderen die werken
met kinderen / jeugdigen.

Meer informatie

"Van een moeilijke groep naar een prettige groep" is een praktische reader
over het stimuleren van hulpvaardigheid naar de ander en zichzelf binnen de
groep.

Meer informatie

 

© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.