pedagogische observatie(s) in groep of school

iStock_000010101288XSmall

Observatie bij een groep in pedagogische problemen

Een observatie in een groep is mogelijk als een klas in pedagogische problemen verkeert. Te denken valt aan: pestgedrag, veel conflicten, veel weerstand, botsende karakters, enz. Voor dit soort observaties trek ik een middag uit met daarna ongeveer een uur sparren over wensen en oplossingen. Zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs.

Bij een observatie wordt vaak gekeken naar wat fout gaat en wat daaraan gedaan kan worden. Posicom pakt het net even anders aan. Nadat via een voorgesprek per telefoon besproken is wat de problemen in de klas zijn, wordt tijdens de observatie bekeken wat er in potentie al goed gaat en hoe dat uitgebouwd kan worden om de problemen aan te pakken. Elke oplossing van het probleem past dus al bij de groep. Wat ook vaak gebeurt, is dat kinderen uit een groep positief gedrag laat zien dat niets met het probleem te maken heeft, maar wel het probleem zou kunnen helpen oplossen. Hoe je dat "vertaalt" naar de probleemsituatie kan Posicom u in het nagesprek uitleggen en voordoen.


Doelgroep: een groep in het basisonderwijs of een klas in het voortgezet onderwijs.

Prijs observatie en sparren op school:

€ 250
,-
voor een voorgesprek per telefoon, een observatie van een dagdeel van ongeveer 2 uur in een klas en een uur sparren na schooltijd. De reiskosten zijn NIET in dit bedrrag opgenomen.

 
Beschikbaarheid:

 in overleg

Informatie:

kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.

Werkgebied: door heel Nederland, uitgezonderd Zeeuws Vlaanderen.
   


Optie: ouderavond voor de ouders van de geobserveerde groep

Veel scholen laten een groep observeren, zoals hierboven staat beschreven, en willen in die week of in de week daarop een ouderavond. Die ouderavond is alleen voor de ouders / verzorgers van de geobserveerde groep. Dit betreft dan vaak een groep waar men zich zorgen maakt over het pedagogisch klimaat.

Doelgroep: Iedereen die als ouder / verzorger en als schoolmedewerker te maken heeft met de geobserveerde groep.
Prijs ouderavond:
350,-- euro plus reiskosten.
Informatie: kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.
Werkgebied: door heel Nederland, uitgezonderd Zeeuws Vlaanderen.
Beschikbaarheid: op korte termijn in overleg.
algemene ouderavond Voor een algemene ouderavond voor de hele school, kunt u hier meer lezen...
Lezen over pesten

Praktische informatie om pesten aan te pakken vindt u in de reader "Van
pesten naar een wij-gevoel" voor ouders, leerkrachten en anderen die werken
met kinderen / jeugdigen.

Meer informatie

"Van een moeilijke groep naar een prettige groep" is een praktische reader
over het stimuleren van hulpvaardigheid naar de ander en zichzelf binnen de
groep.

Meer informatie

 

© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.