blog

mediation bij pesten

Geschreven door Theo klungers woensdag 01 juni 2011 17:23

 

Pester: "Ik wist niet dat het zo erg voor je was!"


Ik ben ook mediator en aangesloten bij het mediationbureau.net met de specialisatie "pesten".
De vraag die ik regelmatig krijg is of mediation tussen pester en gepeste werkt.

Mediation bij pesten kan m.i. in sommige gevallen zinvol zijn en in sommige gevallen niet.
Het werkt m.i. niet of onvoldoende als de pester zich totaal niet kan of wil verplaatsen in de gepeste en andersom. Mediation heeft ook geen zin als één van de twee echt niet wil, soms daarin gesteund door de ouder(s).

Mediation werkt bij pesten echter uitermate effectief als:

 

 • pester en gepeste vertrouwen hebben in de mediator (eerlijk, rechtvaardig en warm);
 • beiden (wellicht morrend) willen komen tot een oplossing;
 • de pester de impact van het pestgedrag (nu nog) onvoldoende door heeft;
 • de ouders mediation ondersteunen.


Mediation kan in deze gevallen het pesten in één keer doen stoppen. Effectiever kan dus niet -:) Belangrijk is wel hoe de tot stand gekomen "overeenkomst" gebracht wordt naar de groep. De pester moet niet voor de groep afgaan, omdat hij stopt met pesten. Het stoppen met pesten van de pester moet iets stoers / cools hebben. Het naar de groep brengen van een goede boodschap bespreek ik altijd tijdens de mediation. Menigmaal komt de gepeste met een goede tip, die dankbaar door de dan inmiddels ex-pester wordt overgenomen. De pester kan hierdoor uit zijn pestrol stappen.

 

Het "geheim" zit in het feit, dat de pester inzicht krijgt in de impact van het
pesten op de gepeste en zijn of haar gezin (vader, moeder, broertjes en
zusjes).  En dat men elkaar beter leert kennen.

Het inzicht krijgen in pestgedrag kan ook effectief zijn om pestgedrag te voorkomen. Hieronder een
experiment voor in de klas n.a.v. een door u uitgekozen filmpje. Filmpjes vinden via You Tube: "pesten op school"  en een zeer heftig filmpje is "pesten met de dood als gevolg" Een iets minder heftig fragment over pesten uit de serie "Spangas", waarbij het gepestgevoel duidelijk zichtbaar wordt richting een gezinslid (broertje). Tip: Bekijk de filmpjes wel eerst zelf of ze geschikt zijn voor de kinderen uit uw groep!! U kunt ook zonder filmpje een situatie van een pestgebeuren beschrijven / voorlezen en dan het  experiment doen.

Het bespreken van pesten in de klas kan, denk ik,  veilig gebeuren, omdat u het heeft over het kind of de kinderen uit het filmpje, of uit uw verhaal Als de groep over een eigen pestsituatie in de  klas begint, beoordeel dan zelf of u dat wel of niet wil op dat moment.

Experiment voor in de klas:

 • Laat een filmpje zien over het pesten en bespreek het filmpje in de kring. De vragen kunnen gericht zijn op wat men gezien heeft en wat het bij hen oproept. Oordeelvrij bespreken!
 • Verdeel de kinderen in groepjes van vier kinderen. Zet de pesters en actieve meelopers niet bij elkaar. Laat ze
  n.a.v. één filmpje bespreken wat voor impact pesten heeft op: de gepeste, vader, moeder, broer, zus, opa, oma, de klas en de pester;
 • Bespreek in de kring de uitkomsten.
 • Bespreek in de kring of een pester het effect van pesten daadwerkelijk zo zal willen.
 • Als een pester dit effect niet wil, wat zal hij of zij dan kunnen doen?
 • Als de pester dit effect prima vindt voor eigen gewin, wat kan een klas dan doen? Wat is volgens de klas dan de
  rol van de volwassenen?
 • Vraag aan elk kind op te schrijven wat hij of zij gaat doen om pesten te voorkomen en een goede sfeer te bevorderen.
 • Als het pesten op straat gebeurt of via internet, wat hoop je dan dat je ouders doen en / of de politie doet?
 • Als een vriendje gepest zou worden, welke tips zou je hem dan geven?
 • Bedank na afloop iedereen voor zijn of haar inbreng.


Voor "hij" & "hem" kan uiteraard ook "zij"& "haar" gelezen worden.

Succes!

 

Goedemorgen

Geschreven door Theo klungers dinsdag 10 mei 2011 18:41

Kind: "De burgemeester groette zomaar terug!"
 
Goedemorgen!!!

In een landelijk ochtendblad staat een artikel over noordelingen, die elkaar landelijk gezien het meest "goedemorgen" toewensen.  In Groningen zeggen ze trouwens "Moi".

Als jongen van ongeveer 10 jaar logeerde ik wel eens in Wagenborgen (in provincie Groningen). Ik voelde me daar altijd thuis. Uiteraard door mijn gezellige tante en oom en mijn nicht en neef met zijn vrienden. Maar wat het dorp ook zo leuk maakte was dat letterlijk iedereen "moi", tegen me zei en ik dan heel stoer "moi' terug zei. Het geeft me nog een uitermate prettig en welkom gevoel. Wilt u nu spontaan verhuizen naar Groningen, dan kan dit hier handig zijn -:)

Maar ook in een flat in Weesp waar ik woon begroet iedereen elkaar. Erg prettig allemaal, vind ik.

Stelling: groeten veroorzaakt fijne gevoelens en leidt tot gemoedelijkheid binnen school Smile
En een gemoedelijke sfeer vermindert pesten / pestgedrag.

Experiment voor de kinderen op school
 
= Oefen in de klas alsof je iemand tegenkomt en groet hem of haar. Goed geoefend? Dan voor het echie..
=  Groet als je op de gang loopt kinderen van een lagere klas. Als je de naam van een kind weet, noem die er dan bij,
    bijvoorbeeld "Hoi Fatima".
 = Welke reactie krijg je van de meeste kinderen?
 = Als je dit een paar weken doet, wat gebeurt er dan?
 = Wat voor gevoel geeft het jou om mensen te groeten.
 = Als mensen jou groeten of terug groeten wat voor gevoel levert dit op?
 = Na een paar weken: wat levert dit experiment je op? Wat heb je geleerd?

Voor de leerkracht:
Dit experiment is ook leuk voor de kleuters? Welke kleuters durven ook al kinderen uit groep 8 te begroeten?

 

beeldvorming en pesten

Geschreven door Theo klungers zondag 08 mei 2011 13:04


Een achtste groeper komt naar me toe en zegt: "Ik had nooit van u gedacht dat u meesters en juffrouws leert pesten." Hij bleek tot deze conclusie gekomen te zijn, nadat hij toevallig op mijn website was gekomen en las dat ik trainingen over pesten gaf. Nadat ik had uitgelegd dat ik leerkrachten train in het aanpakken en voorkomen van pesten, veranderde het beeld van mij weer (ten goede, hoop ik  Smile) Ik heb daarna de titel boven de training aangepast.

Beeldvorming
Beeldvorming kan een eigen leven gaan leiden. De jongen in het voorbeeld hierboven heeft zijn beeld weer bij kunnen stellen tijdens ons gesprek. Maar hoe vaak wordt beeldvorming niet uitgesproken en blijft een beeld over een persoon hangen. Uiteraard kan een gevormd beeld van iemand ook kloppen. Geljktijdig, als het beeld klopt is het nog altijd een deel van het complete plaatje.

pesten en beeldvorming
Een pester kan het beeld van een gepeste hebben dat die persoon een zeikerd is.
De gepeste kan het beeld van een pester hebben, dat deze hem bewust pest.
Een deel van de groep kan het beeld hebben dat de gepeste altijd chagrijnig is en hem of haar daarom mijden.
De gepeste kan het beeld hebben, dat niemand in de groep hem wil zien en wordt daardoor verdrietig.

Het beeld zorgt ervoor dat kinderen in bepaalde overtuigingen over de ander blijven hangen, wat zich uit in bijvoorbeeld pestgedrag of slachtoffergedrag.

Beeldvorming bespreekbaar maken, met de daaraan gekoppelde overtuigingen en gedrag kan enorm helpen om elkaar anders te gaan zien.

experiment
Tip: dit experiment alleen doen als u genoeg overwicht heeft over de klas om kinderen respectvol te laten communiceren met elkaar.

Hoe kunt u het aanpakken?

= Vertel dat we een experiment gaan doen om elkaar nog beter te leren kennen! We gaan onderzoeken hoe
    we over elkaar denken en hoe het komt dat we zo over de ander denken.

= Vraag aan de kinderen op te schrijven (ieder voor zich) hoe zij zichzelf zien.
= Vraag daarna hoe zij zichzelf zien in de groep.
= Doe zelf ook mee (kwetsbaar opstellen).
= Vraag aan de leerlingen hoe zij u zien. Laat ze het opschrijven, anders is de kans groot, dat ze elkaar gaan beïnvloeden.
= Wie wil mag het voorlezen.
= Lees daarna uw eigen verhaal voor.
= Ga niet in discussie over wat wel en niet klopt in uw ogen. Verduidelijkingsvragen stellen mag wel.
= U krijgt een complimentenregen. Deze complimentenregen wordt verderop uitgelegd.
= In metapositie (=praten over dit experiment) kan de vraag gesteld worden hoe dit was om te doen.


= U kunt deze les herhalen met kinderen die willen weten hoe andere kinderen tegen hen aankijken.


beeldvorming is bekend en dan....
De beeldvorming die anderen van je hebben kan aansluiten bij je eigen beeldvorming.
De beeldvorming kan ook heel anders zijn.
De persoon die onder de loep genomen wordt, waarbij de beeldvorming anders is dan de eigen beeldvorming,  kan per persoon vragen hoe de ander tot dit beeld gekomen is en daar dan over nadenken en ervoor kiezen hier wel of geen rekening mee te gaan houden.

Eindig de les altijd met een complimentenregen.
Het kind gaat in de kring staan. De andere kinderen geven een welgemeend compliment.

Bij pesten in de klas?
Pesters, gepesten, meelopers en helpers hebben vaak een vastgeroest (onjuist) beeld van elkaar. Met deze oefening trek je dat bij. Belangrijk is dat u begint als persoon die onder de loep wordt genomen en pas daarna kinderen die dit ook willen. Eindig altijd met een complimentenregen.


Succes!

 

Gepest op RTL 4

Geschreven door Theo klungers dinsdag 03 mei 2011 18:29

RTL 4 zendt een aantal afleveringen uit over pesten / gepest worden. Wat heeft het pesten gedaan met de gepeste? Hebben de pesters door wat ze aangericht hebben? En een confrontatie tussen gepeste en pester(s).


De eerste aflevering was op donderdag 5 mei om 21.30 uur op RTL 4. Hier een link naar de eerste aflevering en een link met achtergronden van de hoofdpersoon vindt u hier.

review
Ik heb de eerste aflevering over en met Mirelle gezien. Ontroerend. Wat mij opviel was de zorgvuldgheid waarmee deze aflevering gemaakt is. Alle mensen werden in hun waarde gelaten. Het ging niet over de schuldvraag, maar over hoe het toen voelde in de pestperiode en hoe het nu voelt na gesprekken erover gehad te hebben met ouders en ex-pesters.

Heel mooi kwam naar voren hoe de hoofdrolspelers (gepeste, zus, ouders, docenten en pesters) de periode van pesten anders ervaren hebben.


Tips voor ouders
= Als je kind niet lekker gaat op school of op een club ga met je kind in gesprek.
= Geef bij een kind aan, dat het bij problemen en dus ook bij pesten, altijd bij je kan komen en dat je dan samen naar
   oplossingen gaat zoeken.
= Besef dat iedereen er met zijn eigen bril naar kijkt.

Tips voor kinderen die gepest worden
=
Bepreek je pestprobleem met je ouders, opa's en oma's of andere mensen die je vertrouwt. Schrijf het op in je  
   dagboek, vertel het aan je huisdier of knuffel en vraag hulp aan volwassenen die jou kunnen helpen en je 
   misschien tips kunnen geven waar jij wat mee kan.
= Vraag hulp op school aan je groepsleerkracht of mentor. Geef aan wat er volgens jou gebeurt en geef aan wat je graag
   wilt. Ga (vooraf) na wie jou pest, wie meeloopt, wie niets doet en wie jou soms helpt.
= Overleg met de leraar, een vriend(in) of iemand die jou wil helpen met wat jij zelf kunt doen.

Tips voor de leerkracht
= Ga na of er sprake is van een conflict of van (onbewust) pesten.
   Laat kinderen ervaren, dat iedereen met zijn of haar eigen bril naar een situatie kijkt en deze beleeft en hoe je van 
   daaruit rekening kunt houden met elkaar.  
= Ga bij het bespreken van pesten niet uit van de schuldvraag, maar van een huidige situatie en hoe we met elkaar kunnen
   komen tot een gewenste situatie. Breng behoeftes boven tafel en overleg met de kinderen hoe ze elkaar daarbij
   kunnen helpen.
= Bewuste pesters en meelopers één keer de kans geven te stoppen met pesten, anders flink aanpakken op
   gedragsniveau en /of overtuigingenniveau in samenspraak met de ouders.
= Wat doet de groep die niets doet? Een groep kan niet niets doen. Hoe ondersteunt de groep (onbewust) de pester,
   waardoor de pester door (kan) gaan?
= Tolk de gevoelens en denkbeelden van een kind naar andere kinderen. U kunt de gebeurtenis, gedachten en 
   gevoelens vertolken door te zeggen;.....als ik het goed begrijp schop jij steeds zijn bal weg, omdat jij van hem vaak
   niet mee mag doen en jij je daar boos over voelt, klopt dat? Hierdoor kunt u ten eerste nagaan of u het goed begrepen
   heeft en gelijktijdig horen de andere kinderen ook uw samenvatting. 
= Bekijk zelf eerst en daarna samen met de kinderen de reclame "Pietertje" van Calvé en bespreek de reclame.
   - Wat vinden jullie van deze reclame?
   - Hoe vinden jullie dat de coach omgaat met Pietertje?
   - Wat vinden jullie van het feit dat de andere jongen een vrije schop ging nemen?
   - Hoe vinden jullie de jongen die met Pietertje een boterham at en zei, dat hij niet kon voetballen?
   - Hoe vinden jullie Pietertje reageren?
   - Hoe denkt Pietertje volgens jullie over zichzelf?
   - Welk talent heeft Pietertje?
   - Hoe is de sfeer in deze voetbalgroep en hoe komt dat volgens jullie?
   - Welke talenten / kwaliteiten heb jij?
   - Welke kwaliteiten talenten heb jij (nog) niet, maar zie je wel bij anderen?
   - Als jullie elkaar waarderen om wie je bent en elkaars talenten accepteert, wat levert dat de groep dan op?
   - Wat kunnen wij als groep leren van dit voetbalteam? 


Ouder, kind leerkracht
Wil je een keer over een pestsituatie praten, bel dan gerust in de avonduren tussen 19.00 uur en 21.00 uur.. Krijg je geen contact probeer het dan later in de week (bijvoorbeeld de volgende avond) nog eens. Telefoon: 0294 - 430 110. E-mailen mag ook, zie contact. 


 

 

Ik vind het leuk om aan jullie les te geven, want...

Geschreven door Theo klungers zondag 17 april 2011 10:56

Leerling: "Ja, dat klopt eigenlijk wel, we zijn best aardig."

Ergens (bron mag zich melden) las ik van een emotionele spaarrekening *1. Je kunt d.m.v. afbrekende opmerkingen veel "geld" eraf halen Haal je er teveel af door afbrekende opmerkingen, dan pleeg je roofbouw op de relatie met de ander. je gaat relationeel failliet

De emotionele spaarrekening floreert echter door opbouwende opmerkingen te maken.

 

Iets wat de emotionele spaarrekening tussen de klas en u doet groeien, is de klas vertellen waarvoor u het leuk vindt om aan hen les te geven.

 

voorbeeld....

Ik liep ooit een dag met een tweede klas in het voortgezet onderwijs mee vanwege onderlinge problemen. Ik zou voor deze groep een plan van aanpak maken. Gelijktijdig vonden de docenten het leuk om aan deze klas les te geven. In mijn feedback naar de klas toe was dat juist wat heel veel indruk op de kinderen maakte, zo vertelde mij de mentrix later. De docenten vonden hen leuk! Dat hadden ze nooit verwacht. Vanuit dit gegeven konden we een verbeterplan voor de klas maken.

 

Een ander voorbeeld...

Zo maakte een vriend van een juf eens een perfecte pedagogische opmerking. Op een dag was de juf ziek en haar vriend kwam schriftjes brengen voor de invaller. "Is de juf er niet?" vroegen een paar kinderen aan jufs vriend. Hij zei: "Nee, maar ze wou vandaag zelfs met koorts naar school, omdat ze wist dat ze jullie vandaag zal missen. Ik denk, dat ze er morgen wel weer is." Menig kind heeft later tegen haar gezegd: "Je miste ons, hè." Dit heeft bij de kinderen warme gevoelens t.o.v. hun juf naar boven gebracht, waardoor gedragsproblemen afnamen of minder heftig werden. De kinderen geloofden (terecht) in de goede bedoelingen van de juf.

 

Moraal van het verhaal -:) laat de kinderen weten, dat u ze mag en graag les aan hen geeft, ook al etteren ze wel eens. Dit trouwens alleen doen, als u het ook echt meent!

 

experiment...

- Laat de kinderen eerst gewoon werken en zoek een moment uit dat de sfeer goed en ontspannen is.

- Ga duidelijk genietend achter uw bureau zitten en geniet volop. Sommige kinderen valt dit vast op.

- Zeg bijvoorbeeld: "Leg alles eens neer....Ik wil jullie iets vertellen."

- Vertel de kinderen oprecht wat het voor u zo plezierig maakt om aan hen les te geven. Bijvoorbeeld over hun 
  hulpvaardigheid. Ik zie vaak hulpvaardigheid bij jullie bij het zoeken naar mijn pen en als jullie me helpen herinneren, dat ik
  een brief moet uitdelen, enz.

- Er zullen bijna altijd leerlingen zijn die dan zeggen: "Maar we klieren ook best wel vaak,of..." Als u dit herkent, bevestig dat
  dan gewoon en benoem daarna wat u al gezegd hebt. Dus: "Ja, jullie klieren ook best regelmatig, maar jullie hebben
  humor en..."

 

Succes!

 *1 = Emotionele bankrekening is van Stephan Covey. Met dank voor deze aanvulling via twitter door Geertje van de Put (geertjevdput)

 

 

Pesten door een onopgelost conflict

Geschreven door Theo klungers zaterdag 09 april 2011 20:10

Ik pest hem, omdat hij mijn zusje heeft uitgescholden...


Pesten of pestgedrag komt soms voort uit wraakgevoelens. De pester denkt, dat het logisch is dat hij de ander het leven zuur maakt, bijvoorbeeld omdat het zusje van de pester uitgescholden is.

Deze vorm van pesten is bijna altijd oplosbaar door:
= door een heldere "probleemoplosprotocol" voor de kinderen, dat kan het mediationmodel hieronder zijn;
= mediation tussen pester en de gepeste om oud-zeer te bespreken en op te lossen;
= mediation tussen kinderen met een vers conflict, waarbij nog geen sprake is van pesten uit wraakmotieven.

mediation tussen pester en gepeste als het pestgedrag voortkomt uit een onopgelost probleem.
Tips voor de start van de mediation:
= blijf neutraal als leerkracht;
= hanteer bijvoorbeeld het motto: "Problemen zijn er om opgelost te worden!";
= mediation werkt alleen als beide partijen het probleem willen oplossen. De pester heeft baat bij een oplossing, omdat 
   pesten niet wordt toegestaan en de gepeste heeft baat bij een oplossing, omdat daarna het pesten stopt;
= spreek regels af over om de beurt praten en naar elkaar luisteren. Het naar elkaar luisteren kan bevorderd worden door  
   de persoon die de beurt krijgt te laten samenvatten over wat de ander vertelde;
= heel belangrijk: pas actief luisteren toe als het probleem omschreven wordt, dus samenvatten en gevoelens, die je ziet
   benoemen.

De mediation kan de volgende stappen hebben bij een voortslepend conflict:
1. laat beide kinderen om de beurt het probleem beschrijven met het gevoel daarbij;
2. laat de kinderen om de beurt aangeven wat de nadelen zijn als het probleem niet wordt opgelost;
3. laat de kinderen om de beurt aangeven wat de voordelen zijn als het probleem wordt opgelost;
4. vraag aan de pester wat hij de ander wil vragen, laat het dan vervolgens vragen en laat de ander antwoorden.
5. vraag aan de gepeste wat hij de pester wil vragen, laat het vervolgens vragen en laat de ander antwoorden.
6. als men elkaars vragen kan inwilligen (wat heel vaak het geval is!!) is het probleem tussen hen opgelost, als dat niet zo is, 
    vraag dan wat de ander nog wil vragen en herhaal tot de oplossingen er zijn de stappen 4, 5 en 6.
7. als alles rond is, geef ze dan een compliment, dat ze het met elkaar hebben opgelost.
8. het kan handig zijn de kinderen te laten uitspreken hoe ze de oplossing aan vriendjes en eventueel ouders gaan
    uitleggen.


mediation bij een vers conflict, waarbij nog geen sprake is van pesten uit wraakgevoelens
Voor problemen die net ontstaan zijn ( binnen 1 minuut tot ongeveer twee dagen) kunnen de stappen korter zijn. Vaak is het voldoende om de problemen te laten beschrijven en dan meteen de stappen 4 t/m 8 te doen. Ik merk dat deze manier van werken een vers conflict vaak binnen 1 à 3 minuten kan oplossen. Tip: kinderen die langdurig (langer dan een minuut) een probleem beschrijven of het probleem steeds herhalen kun je onderbreken met de opmerking: "Wat zou je hem / haar willen vragen?" Hiermee richt je het kind richting oplossingsgericht denken. Ik merk dat dit prima werkt. Blijft een kind geëmotioneerd, benoem die emotie dan en sluit je zinnetje bijvoorbeeld af met......, klopt dat?

experiment voor de leerkracht...
Begin met verse problemen en niet meteen met oud-zeer-problemen.
1/ Laat de kinderen om de beurt het probleem met elkaar beschrijven.
2/ Laat de kinderen aan elkaar een vraag stellen / wens uitspreken.
3/ Als een kind de vraag negatief stelt (met het woordje "niet" of "geen" in de zin) vraag hem of haar dan wat hij of zij wel 
    wil, zodat de vraag opnieuw, maar dan positief, geformuleerd wordt.

Het kan handig zijn om "probleemhebbers" te vragen hun conflict later op de dag op te lossen (tijdens het eten of...) Voordeel is, dat de "probleemhebbers" al rustiger zijn geworden of dat ze vinden dat er geen probleem meer is. Dan wel even nagaan of dat voor alle betrokkenen geldt. 

Uw  bevindingen zijn hieronder van harte welkom! Daar kunnen uw collega's, uw medeopvoeders  en ik weer ons voordeel mee doen!

 

plezier in de klas

Geschreven door Theo klungers zondag 03 april 2011 12:31

Alle kinderen waren na de pauze verdwenen.

Tja.... 1 april.

 

Op 1 april gaf ik les op onze school. Wist u dat er suikerklontjes zijn, die als ze eenmaal opgelost zijn in de koffie een namaakvlieg loslaten? En dat er heleboel "verdwenen kinderen" in een kast en magazijn passen, zonder dat er iets stuk gaat? De kinderen hebben met plezier stevig samengewerkt om mijn collega's en mij zoveel mogelijk voor de gek te houden.

Plezier maken met kinderen en collega's geeft extra energie. Plezier met elkaar hebben schept een band. Kinderen, die plezier met elkaar maken en grenzen van de ander (h)erkennen pesten niet of veel minder.

 

Gesprek over plezier...

Gesprek met de hele klas of in groepjes, oordeelvrij en als vorm de dialoog:

= Wat is plezier?

= Wat is het verschil tussen leedvermaak en plezier?

= Kun je een voorbeeld geven dat je veel plezier had?

= Waar voel je plezier in je lijf?

= Wie maakt(e) met jou wel plezier?

= Hoe is dat voor jou?

= Heb je wel eens iemand blij gemaakt, doordat jij plezier met hem of haar maakte?

= Hoe is het voor jou om bij die ander plezier te zien of horen?

= Waarmee kun je andere mensen een plezier doen en hoe kom je daarachter?

 

experiment

= Maak papiertjes met de namen van alle kinderen erop. Trek elke week een

   naam en verdiep je eens in die persoon. Tracht te ontdekken hoe je met die persoon plezier kunt

   maken.

= Doe elke dag minimaal één ding dat jou een plezierig gevoel geeft en dat voor andere mensen niet

   vervelend is.


Veel plezier! 

 

Reageren? Dat kan hieronder.


Theo Klungers heeft ruime ervaring in de onderwijsvormen  LOM, MLK, ZMLK (SO en VSO), school verbonden aan een Paedologisch Instituut (= P.I.-school) en in het basisonderwijs. Hij geeft nog steeds anderhalve dag per week les op een basisschool in zijn woonplaats. Daarnaast is hij docent bij opleidingen en nascholingsinstituten voor therapeuten, mediators en leerkrachten. Hij begeleidt scholen op het gebied van pesten en groepsprocessen en geeft therapie en (SOVA-)trainingen. Lees meer over Theo Klungers.

 

 

agressie in de groep en de rol van de ouders

Geschreven door Theo klungers zondag 27 maart 2011 12:16


ouder als opvoeder / rolmodel
Kind tegen een ander kind: Hé lelijkerd, pak dat boek eens voor mij op!"
Leerkracht spreekt kind daarop aan.
Ouder komt woest naar school.

Ouder: "Mijn kind mag dat toch vinden?" Ik wil niet dat u mijn kind hierop aanspreekt en dat heb ik ook al tegen hem gezegd!"


rol ouders
De ouders hebben een essentiële rol in n het gedrag van hun kind. Ik merk dat op scholen waar ouders hun verantwoordelijkheid pakken en vooral dan pakken waar het hun eigen kind betreft, de leerkrachten snel en stevig kunnen werken aan sfeerverbetering. 

Ouders zijn de opvoeders van hun kind en dienen deze rol te pakken. Natuurlijk wil school de ouders van harte in deze rol ondersteunen of hen naar hulpinstanties verwijzen. Maar ouders zijn als eerste verantwoordelijk. Als een kind wordt aangesproken op "stout" gedrag moet het natuurlijk niet zo zijn, dat daarna de leerkracht op zijn of haar kop krijgt van de ouder. Nee, de vragen aan de ouder(s) zouden kunnen zijn:
= "Wat gaat u (als ouder) doen om het kind te motiveren zich te gedragen in de groep?"
=  Kunnen we u daarbij helpen?
=  Wat is voor u, ons en de rest van de groep wel en niet haalbaar (verwachtingspatronen uitspreken)?
=  Wat spreken we af en wie doet wat, waar en wanneer? 
Laten we een (bel)afspraak maken om te bespreken hoe zijn/haar gedrag zich ontwikkelt.
De eerste vraag is behoorlijk confronterend, maar u geeft daarmee wel duidelijk aan, dat u vindt, dat de opvoedverantwoordelijkheid in principe bij de ouder ligt.


Reageren? Dat kan hieronder.


Theo Klungers heeft ruime ervaring in de onderwijsvormen  LOM, MLK, ZMLK (SO en VSO), school verbonden aan een Paedologisch Instituut (= P.I.-school) en in het basisonderwijs. Hij geeft nog steeds anderhalve dag per week les op een basisschool in zijn woonplaats. Daarnaast is hij docent bij opleidingen en nascholingsinstituten voor therapeuten, mediators en leerkrachten. Hij begeleidt scholen op het gebied van pesten en groepsprocessen en geeft therapie en (SOVA-)trainingen. Lees meer over Theo Klungers.

 

 

pestprotocol

Geschreven door Theo klungers zaterdag 26 maart 2011 10:53

Pestprotocol

Leerkracht "Weet iemand wat een pestprotocol is?"
Kind met lichte aarzeling: "Hoe je moet pesten?"


Regelmatig duikt de vraag op, waar een pestprotocol aan moet voldoen. Het woord pestprotocol kan al verwarring scheppen. Een pestprotocol kan het schoolbeleidsstuk zijn m.b.t. het voorkomen en aanpakken van pesten, maar ook de regels in de klas omtrent pesten.

Ik ga het nu hebben over het pestprotocol in de groep.

Een pestprotocol in de klas, noem ik overigens geen pestprotocol, maar een "goed met elkaar omgaan protocol" U kunt er uiteraard andere namen aan geven, maar maak er iets positiefs van.

groepsverhaal en de wondervraag
Een "goed met elkaar omgaan protocol" bevat m.i. een verhaal. Een verhaal dat samen met de klas of leefgroep wordt gemaakt Het verhaal kan gestart worden met de zogenaamde wondervraag:
+ Stel dat we prettig / nog prettiger met elkaar omgaan in de groep, wat gebeurt er dan? Wat zeggen we tegen elkaar? Wat zien we gebeuren? Hoe gaan we met elkaar om? De kinderen kunnen deze vragen in de kring beantwoorden of tekenen en daarna bespreken.
+  Wat zegt en doet de juf of meester in een klas die goed met elkaar omgaat?
+  Wat zou je zelf zeggen of doen?
+ Wanneer weet je dat we een prettige / nog prettiger sfeer in de groep hebben?

dialoog
U begrijpt dat er een dialoog ontstaat en al pratend met elkaar maakt u, door steeds samen te vatten, het groepsverhaal over prettig(er) omgaan met elkaar.

tip in het omgaan met het pestprotocol
Als het protocol af is, kunt u regelmatig checken (in het begin dagelijks of zelfs per dagdeel) wanneer het de groep lukte om de sfeer te bewerkstelligen, zoals die in het protocol beschreven staat. Vermijd in de eerste vier weken zoveel mogelijk de dingen die mis gingen klassikaal te bespreken. Haal met de kinderen succesmomenten naar boven!

Reageren? Dat kan hieronder.


Theo Klungers heeft ruime ervaring in de onderwijsvormen  LOM, MLK, ZMLK (SO en VSO), school verbonden aan een Paedologisch Instituut (= P.I.-school) en in het basisonderwijs. Hij geeft nog steeds anderhalve dag per week les op een basisschool in zijn woonplaats. Daarnaast is hij docent bij opleidingen en nascholingsinstituten voor therapeuten, mediators en leerkrachten. Hij begeleidt scholen op het gebied van pesten en groepsprocessen en geeft therapie en (SOVA-)trainingen. Lees meer over Theo Klungers.

 

billetjes bloot spel

Geschreven door Administrator vrijdag 25 maart 2011 21:45

"Billetjes Bloot Spel".

Als mensen elkaar echt kennen neemt pestgedrag af. Een leuk spel met 80 vragen,waardoor de kinderen elkaar  beter leren kennen heet: "Billetjes Bloot Spel" met leuke filosofische vragen. ISBN: 9789073034396 (Posicom verdient niet aan deze gratis reclame!Smile )billetjes bloot spel
Ik heb het spel met kinderen uit de groepen 5 t/m 7 gespeeld op verschillende scholen. Ze vinden het erg leuk en leren elkaar beter kennen, was het commentaar van velen.


Enkele vragen zijn:


- Vind je dat er stomme vragen bestaan?
- Denk je dat de waarheid bestaat?
- Vind jij jezelf aardig?
- Vind je kinderen leuker dan grote mensen?
- enz.

Reageren? Dat kan hieronder.


Theo Klungers heeft ruime ervaring in de onderwijsvormen  LOM, MLK, ZMLK (SO en VSO), school verbonden aan een Paedologisch Instituut (= P.I.-school) en in het basisonderwijs. Hij geeft nog steeds anderhalve dag per week les op een basisschool in zijn woonplaats. Daarnaast is hij docent bij opleidingen en nascholingsinstituten voor therapeuten, mediators en leerkrachten. Hij begeleidt scholen op het gebied van pesten en groepsprocessen en geeft therapie en (SOVA-)trainingen. Lees meer over Theo Klungers.
 

Pagina 5 van 5

«StartVorige12345VolgendeEinde»

Lezen over pesten

Praktische informatie om pesten aan te pakken vindt u in de reader "Van
pesten naar een wij-gevoel" voor ouders, leerkrachten en anderen die werken
met kinderen / jeugdigen.

Meer informatie

"Van een moeilijke groep naar een prettige groep" is een praktische reader
over het stimuleren van hulpvaardigheid naar de ander en zichzelf binnen de
groep.

Meer informatie

 

© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.