stigmatiseren in de klas

"Hè Pieter, wat heb je weer veel troep op je tafel liggen."

 

 

Stigmatiseren in de klas

 

Tijdens een workshop pesten die ik verzorgde, kwam ter sprake hoe leerkrachten pesten kunnen stimuleren door een kind te stigmatiseren. Bijvoorbeeld: "Hè Pieter, wat heb je weer veel troep op je tafel liggen, ruim dat nu eens op." Ik zeg dit soort dingen zelf als leerkracht ook wel eens en ook ouders zullen zich kunnen herkennen in dit soort type zinnetjes, denk ik.

Maar ik raakte als leerkracht alert op dit soort opmerkingen, toen ik merkte dat medeleerlingen
mijn zinnetje richting Pieter overnamen. Niet meer doen, dacht ik toen.

 

Als ik mij nu ergens aan irriteer ga ik met het kind in gesprek om mijn behoefte duidelijk te maken en te horen wat zijn of haar behoefte is. Bij Pieter bleek, dat hij een nette tafel ook wel handig vond, maar dat het hem gewoon niet lukte. Hij had behoefte aan hulp. Hij bedacht dat hij zijn buurman zou vragen hem bij elke leswisseling te helpen alles in zijn laatje te krijgen. De buurman heeft hem enkele dagen geholpen, daarna ging het vanzelf (bijna) altijd goed.

© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.