de pesters - inleiding

Inleiding

Als een kind pester is, wat kun je dan doen als volwassene (leraar en ouder)? De komende blogs gaan over de verschillende achtergronden van pesters. 


Van belang is om te weten met wat voor type pester je te maken hebt, zodat het kind geholpen kan worden te stoppen met pesten. Want hoe je het m.i. ook bekijkt, pesten moet zo snel mogelijk stoppen.

 

Wat voor "type" pesters heb je?

 

  • Sommige pesters pesten, uit sociale onhandigheid. Ze hebben niet in de gaten wat ze doen. Maken opmerkingen die kwetsend bij de gepeste overkomen.

 

  • Andere pesters pesten uit machtswellust. Zij willen regeren. De andere kinderen moeten doen wat zij willen. Als een kind zich daaraan onttrekt wordt dat kind slachtoffer. Kinderen die zelfstandig zijn en anders denken kunnen slachtoffer worden van zo'n pester.

 

  • Kinderen die onzeker zijn kunnen ook veranderen in pesters. Hiermee willen ze de controle houden. Bijvoorbeeld kinderen die vroeger zelf gepest zijn en nu gaan pesten, zodat ze zelf niet gepest worden.

 

  • Andere pesters pesten omdat ze niet lekker in hun vel zitten.

 

  • Weer andere pesters pesten omdat ze zich dood ergeren aan het gepeste kind, omdat het gepeste kind zich niet aan (spel)regels houdt of regelmatig door de grenzen van de ander banjert. Uit boosheid kan pesten ontstaan.

 

  • Pesten kan ook ontstaan zijn uit wraakzucht in de ogen van de pester veroorzaakt door de gepeste, zijn ouders of familieleden.


  • Jaloezie t.o.v. de gepeste kan ook een oorzaak zijn.


 

  • Jongens en meiden pesten voor een deel verschillend.

 

  • Daarnaast zijn er kinderen die meelopen met de pesters uit angst zelf gepest te gaan worden of om uit de groep gestoten te worden.

 

  • Uiteraard is een combinatie ook mogelijk.

 

 

Als ouder en leerkracht dien je er m.i. voor te zorgen dat jouw kind met pesten stopt. Als je weet wat voor type pester jouw kind is, kun je in actie komen. Hoe? Daarover de volgende keren meer. Ook een pestend kind moet geholpen worden om goede relaties aan te gaan. De pester dient wel duidelijk gemaakt te worden, dat hij of zij hulp krijgt, maar het pestgedrag gewoonweg niet wordt geaccepteerd en nu moet stoppen. Hulp kan zijn van herstelgedrag (mediation) tot psychologische hulp, individueel tot en met gezinstherapie.

In de komende blogs uitgewerkte voorbeelden van bovengenoemde pesters en de mogelijkheden m.b.t. grenzen aangeven en hulp bieden.

 

© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.