Workshops en trainingen

Individuele workshop

Workshops zijn ook individueel te volgen.

iStock_000001150578XSmall_spiegel

Een workshop, die u individueel kunt volgen, heeft als voordeel, dat deze helemaal wordt afgestemd op uw vragen m.b.t. pesten en / of cyberpesten. Praktisch en concreet.

De workshop op maat kan o.a. individueel gevolgd worden door een leraar, coach, therapeut, psycholoog, (ortho)pedagoog huisarts, kinderarts, arbo-arts, maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, advocaat, leerplichtambtenaar, wethouder onderwijs, HR-manager, O.R.-lid, enz..

 

Vaak is binnen 14 dagen een afspraak te maken, om een individuele workshop te volgen in de praktijk van Posicom te Weesp.

.

Ook zeer geschikt als intervisie of supervisie voor mensen uit bovengenoemde beroepsgroepen.

 

Let op: dit individuele traject lvert geen accreditatiepunten op.  Als u dat wel belangrijk vindt, dan is dit wellicht iets voor u.

 

 

 

 

 

 

  

 

Doelgroep:

Mensen, die beroepsmatig graag snel kennis en vaardigheden willen leren m.b.t. pesten en / of cyberpesten, helemaal aangepast op de eigen leerbehoefte(n).

Prijs

90,-- euro per uur in Weesp in de praktijk.

Plek:

in Weesp, zie contact.

Beschikbaarheid:

ik neem geen nieuwe opdrachten meer aan.

Informatie:

kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.

 Workshops en trainingen in de klas

Talenten en karaktereigenschappen (deugden)

Tijdens deze workshop(s) leren de kinderen hun eigen talenten kennen en die van de ander, d.m.v. verschillende opdrachten. Daarnaast leren en ervaren de kinderen, dat talentontwikkeling alleen gaat met het inzetten van zijn of haar karaktereigenschappen. Lees meer over het deugden op school.

 Wat is het deugdenproject?


Drama in de klas

Een serie dramalessen gegeven door actrice / regisseur Esther Werneke waar de kinderen oefenen om tot een voorstelling te komen. Tijdens het oefenen wordt veel aandacht besteed aan wederzijds respect en talentontwikkeling en het ontwikelen van moed. 


Weerbaarheidstrainingen voor jongeren 

 Ernstige agressie op school gebeurt gelukkig niet dagelijks. Maar bij conflicten laten jongeren zich vaak wel teveel meeslepen in  emoties en / of agressie zonder goed na te denken en na te voelen of de gegeven reactie op verbaal of fysiek geweld de juiste is. Goede sociale vaardigheden kunnen agressie grotendeels voorkomen.

Deze training is bestemd voor jongeren uit groep acht van de basisschool en voor alle klassen uit het voortgezet onderwijs en is fysieker van aard. De training vindt dan ook plaats in een speellokaal of gymzaal. Tijdens de training(en) oefenen de leerlingen sociale vaardigheden om vriendelijk en weerbaar met anderen om te gaan. Tevens leren de jongeren om te gaan met verschillende vormen van agressie, groepsdruk en keuzes maken.
 

Mogelijkheden: éénmalige workshop tot meerdere lessen.

Trainers:

Bé Olthoff is post-HBO weerbaarheidstrainer. Tevens is hij voormalig Noord-Nederlands kampioen judo en in 2003 werd hij wereldkampioen karate. Later werd hij bondscoach karate voor de nationale ploeg. Bé traint bijna dagelijks kinderen en volwassenen. Respectvol omgaan met jezelf en je tegenstander staat bij hem zeer hoog in het vaandel. Ook Bij Bé ligt de nadruk op het voorkomen van geweld. Het feit dat juist een wereldkampioen karate het belangrijk vindt om geweld te voorkomen maakt indruk op jongeren. Bé woont in Nederland en heeft net over de grens een eigen karateschool.Voor alle bovenstaande workshops & trainingen geldt, dat de trainers de workshops / lessen geven onder eigen verantwoordelijkheid, dus los van Posicom.

Prijs:
 

offerte

Informatie:  

Bij de bovengenoemde tariners..

  Terug naar pagina 1 van "in de klas"....

 

 

gastlessen in de klas

Hebben de leerlingen in uw groep moeite in het positief omgaan met elkaar? Slepen de kinderen oud-zeer mee? Heeft de groep een slechte naam en rust dat op de schouders van de kinderen? Vormt pesten & cyberpesten een probleem? Of hebben de kinderen vervelende situaties meegemaakt?

Dan kan een serie gastlessen of project op maat zeer zinvol zijn.
 

 alt

Na een observatie in uw groep kan éénmalige tips aan de leerkracht en de I.B.-er voldoende zijn. Voor meer informatie  daarover kunt u hier kijken. Het kan ook zijn dat de groep meer nodig heeft. Dan kan een traject met een serie gastlessen en eventueel een ouderavond een goede investering zijn. Samen met u worden de gastlessen / traject op maat gemaakt. We kijken vooral naar wat uw groep nodig heeft. Hier kunt u lezen voor welke trainingen en methodieken ik gecertificeerd ben. Het voordeel voor u is, dat ik niet vast zit aan één soort training of lessenserie, maar samen met u kan kiezen, wat volgens ons bij uw groep past.


Doelgroep:

groepen uit het basisonderwijs en de eerste klas uit het voortgezet onderwijs.

Prijs:
 

offerte

Informatie:

kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.

Werkgebied:

door heel Nederland, uitgezonderd Zeeuws Vlaanderen.

Beschikbaarheid:

 in overleg.

   


 

 


 

gastlessen over pesten en cyberpesten

 

Bij een gastles over pesten en cyberpesten werk ik meestal met filmpjes,vragen en stellingen. Ik laat leerlingen kennis met elkaar delen. Door vragen / stellingen en 2-minutenopdrachten denken de kinderen of studenten na over dilemma's. Waar nodig voeg ik kennis toe. Ernst en luchtigheid wisselen elkaar respectvol af. De les duurt ongeveer 100 minuten. Uiteraard zijn inhoud en werkvormen aangepast aan het niveau van de leerlingen / studenten en type school.

De gastles kan gegeven worden aan klassen waar nauwelijks tot niet gepest wordt en aan klassen waarin regelmatig gepest wordt.De gastlessen voor klassen waarin regelmatig gepest wordt, wordt op maat gemaakt.

Voor alle gastlessen geldt, dat we vooraf telefonisch of per e-mail contact hebben. 

alt

Evaluaties van leerlingen:

 

  • leuke filmpjes met goede opdrachten;
  • leuke les: enthousiasme, productief, handig;
  • goede filmpjes en goed dat we onze mening mochten laten horen;
  • handige informatie;
  • ik vond deze les leerzaam, want we werden geconfronteerd met vormen van pesten door de filmpjes. Hierdoor kunnen we pesten sneller herkennen. En nu weten we wat we er tegen kunnen doen.Doelgroep:

leerlingen PO en VO, MBO, HBO en universiteit 

Prijs:

200,-- euro voor de eerste les van 100 minuten (zolang duurt de les), daarna 90,-- euro  voor de volgende aansluitende les van 100 minuten. Inclusief vooroverleg per telefoon en/of e-mail.
Exclusief reiskosten en eventuele  parkeerkosten. 

Informatie:

kunt u krijgen bij Theo Klungers via contact.

Werkgebied:

door heel Nederland, uitgezonderd Zeeuws Vlaanderen.

Beschikbaarheid:

 in overleg. 


U kunt ook kiezen voor trajecten van meer lessen / workshops. Lees meer...Een Individuele workshop

Workshops zijn ook individueel te volgen.     

iStock_000001150578XSmall_spiegel

Een individuele workshop heeft als voordeel, dat deze helemaal wordt afgestemd op uw vragen. Praktisch en concreet.  Vaak is binnen 14 dagen een afspraak te maken om een individuele workshop te volgen op de locatie in Weesp of via de telefoon. 

Bijvoorbeeld vanuit uw professie kunt u als coach, I.B.-er, A.B.-er leraar, (kinder)therapeut, pubercoach of mediator snel extra kennis en /of vaardigheden verkrijgen op het gebied van:
- voorkomen en aanpakken van pesten in de groep;
- aanpakken pesten op schoolniveau;
- begeleidien van leerkrachten met een pittige klas;
- omgaan met mijn pittige groep; 
- handig omgaan met conflicten in de klas;
- wat kan ik als coach doen in de begeleiding van een kind of volwassene met een
  pestproblematiek;
- therapeutische mogelijkheden voor het verwerken en aanpakken van pesten;
- het gebruik van Deugden in opvoeding en / of onderwijs;
- het inzetten van Kids' Skills in de klas door u als leerkracht of bij coaching van een
  kind.

     
Een individuele workshop wordt helemaal afgestemd op uw leerwensen / uw vragen en kost tevens minder tijd.

Doelgroep:

Mensen, die graag snel kennis en vaardigheden willen leren, helemaal aangepast op de eigen leerbehoefte. U kunt zijn: een ouder (van bijvoorbeeld een kind dat gepest wordt), therapeut, maatschappelijk werker, een coach, een trainer, een leraar, (HR-)manager, chef, enz.

Prijs

90,-- euro per uur, exclusief reiskosten als de workshop bij u op locatie is. Minimale afname: 2 uren.

Plek:

in Weesp of bij u op locatie

Beschikbaarheid:

in overleg.

Informatie:

kunt u krijgen bij Theo Klungers, tel.: 06 55 14 26 13 of via contact. 

 

Lezen over pesten

Praktische informatie om pesten aan te pakken vindt u in de reader "Van
pesten naar een wij-gevoel" voor ouders, leerkrachten en anderen die werken
met kinderen / jeugdigen.

Meer informatie

"Van een moeilijke groep naar een prettige groep" is een praktische reader
over het stimuleren van hulpvaardigheid naar de ander en zichzelf binnen de
groep.

Meer informatie

 

© 1996 - 2018 Posicom te Weesp  Kvk (gooi en eemland): 32063590   -  Posicom voor het aanpakken,voorkomen en verwerken van pesten & cyberpesten.